09.11.2021

EF Logistic Services: Zlepšenie pohybu a komunikácie zamestnancov

EF Logistics sa kontinuálne snaží zdokonaľovať kontroly viacerých zón skladu a zároveň zlepšovať a urýchľovať neverbálnu komunikáciu medzi zamestnancami.Vybrali si preto inteligentné hodinky NIVY Watch, ako riešenie, ktoré im s týmito výzvami pomôže a umožní ďalej zefektívňovať interné procesy.

Case studies

EF-LogisticServices-CaseStudy

 

Zákazník:

EF Logistics Services s.r.o.

Typ:

Súkromná spoločnosť

Priemysel:

Logistika a dodávateľské služby

Riešenie:

Nivy Watch

Centrála:

Prievozská 4/C
821 09 Bratislava
Slovakia

Zhrnutie

EF Logistics sa kontinuálne snaží zdokonaľovať kontroly viacerých zón skladu a zároveň zlepšovať a urýchľovať neverbálnu komunikáciu medzi zamestnancami.Vybrali si preto inteligentné hodinky NIVY Watch, ako riešenie, ktoré im s týmito výzvami pomôže a umožní ďalej zefektívňovať interné procesy. Po nasadení hodiniek sa zjednodušil monitoring daných zón skladu a zrýchlila sa výmena informácií. To zároveň umožnilo spoločnosti analyzovať pracovné procesy krok po kroku, a zohľadniť aj ich časovú náročnosť.

O EF Logistics

EF Logistics, člen skupiny EMIL FREY, ponúka logistické a skladové služby pre náhradné diely motorových vozidiel v Lozorne na Slovensku. Švajčiarska skupina EMIL FREY je najväčia súkromná spoločnosť zaoberajúca sa importom a predajom nových motorových vozidiel, jazdených vozidiel, ako aj predajom a distibúciou náhradných dielov. Podľa Handelszeitung spoločnosť v roku 2019 zamestnávala viac ako 22 000 zamestnancov a dosiahla tržby 11 miliárd švajčiarskych frankov. Od roku 2017 je spoločnosť najväčším predajcom automobilov v Európe.

Cieľom spoločnosti je neustále zlepšovať služby poskytované klientom a zároveň zvyšovať efektivitu svojho vlastného fungovania. EF Logistics sa tieto aspekty svojho podnikania snaží systematicky rozvíjať, avšak spokojnosť zákazníkov ostáva pre firmu tou najdôležitejšou prioritou.

Výzvy a ciele

Spoločnosť EF Logistics čelila vo svojich skladoch dvom veľkým výzvam.

Prvou výzvou bolo zlepšenie kontroly v zónach skladu, kde zamestnanci ťažšie identifikovali poškodenia tovaru. NIVY Watch mali pomôcť s monitorovaním zamestnancov v daných zónach, identifikácii ich pohybu, zvyšovaním efektivity práce a zlepšovaním pracovných postupov a systémov.

Ďalšou výzvou bolo zefektívnenie komunikácie v sklade. Neverbálna komunikácia je stále dôležitejšia a v sklade s väčšou rozlohou a zvýšeným pohybom ľudí aj mimoriadne užitočná. Keďže v niektorých skladových zónach nebol dostatočný mobilný signál, boli telefóny často nepoužiteľné. Ak sa chcel manažér dostať ku kolegovi, bol nútený hľadať ho priamo v sklade, aj niekoľkokrát za deň. Tento spôsob práce bol neefektívny z časového hľadiska a tiež z dôvodu zvýšenej záťaže na manažéra a zamestnancov.

Tieto dve výzvy boli kľúčové pri rozhodovaní EF Logistics ako monitorovať pohyb zamestnancov v sklade a mať reálne použiteľné dáta, na základe ktorých (aj pomocou prepojenia interných systémov s Power BI) sa dajú vyhodnotiť vykonané pracovné úkony v danom čase a na danom mieste. Ďalším cieľom bolo tiež poskytnúť zamestnancom neobmedzujúci komunikačný nástroj, ktorý sa nespolieha len na mobilný signál.

Riešenie

EF Logistics sa rozhodla pre NIVY Watch ako riešenie ich požiadavky s kontrolou a komunikáciou zamestnancov.

NIVY Watch pozostáva z profesionálnych inteligentných hodiniek, Android firmvéru, multi-nabíjacej stanice a cloudového úložiska NIVY Data Factory. Hodinky sú vybavené špecializovaným hardvérom a softvérom, ktorý identifikuje okolité Bluetooth senzory a presne určia vzdialenosť a čas strávený v ich blízkosti. Túto funkciu je možné využiť ako interiérový lokalizačný systém.

Veľmi nás potešil proaktívny prístup tímu okolo NIVY Watch a ich ochota zapracovať nové nápady a funkcie na využívanie ich hodiniek.

 

– Peter Lászlo Quality Manager, EF Logistics.

Hodinky je možné používať na odosielanie krátkych správ medzi manažérmi a zamestnancami pomocou NIVY Data Factory, mobilnej aplikácie, alebo vopred nakonfigurovanej sady textov z hodiniek.

Spoločnosť EF Logistics zvažovala aj alternatívne riešenia, ale zistila, že neexistuje široká škála možností, ktoré by riešili ich problém, a ktoré by boli sofistikované a zároveň ľahko implementovateľné. Spoločnosť zaregistrovala NIVY Watch koncom roka 2020 a verili, že môžu byť odpoveďou na ich požiadavky.

“Hodinky sa nám javili byť ideálnym riešením, pretože zamestnancom uvoľňujú ruky a neobmedzujú ich v ďalších aktivitách,”

dodal Peter Lászlo, Quality Manager pre EF Logistics.

Prostredníctvom NIVY Watch sa firme podarilo adresovať výzvy spojené s monitoringom aktivít a internou komunikáciou a tiež požiadavku integrácie systému s Power BI. Navyše nasadenie nevyžadovalo inštaláciu žiadnej dodatočnej kabeláže, či nákladného hardvéru.

Spoločnosť EF Logistics vyhodnotila implementáciu celého systému NIVY Watch ako jednoduchú a priamočiaru. Vyhovoval im vopred nakonfigurovaný systém, kde neboli potrebné dodatočné zásahy, ani špeciálne zručnosti na jeho obsluhu. Riešenie dokázali nasadiť a obsluhovať sami a jediný krok, ktorý museli podstúpiť, bolo rozloženie Bluetooth senzorov okolo skladu. Okamžite po ich rozmiestnení začali hodinky zbierať dáta, ktoré sa ihneď zobrazili v cloudovej aplikácii NIVY Data Factory.

Výsledky

Spoločnosť používa riešenie NIVY Watch ako interiérový lokalizačný systém, a taktiež na zjednodušenie komunikácie medzi zamestnancami. Takmer okamžite zaregistrovala pozitívny vplyv na celkové pracovné procesy.

Po predložení údajov o pohybe zamestnancom zaznamenala spoločnosť EF Logistics nárast pohybu v predtým zanedbaných zónach, čím sa podarilo vyriešiť problém s kontrolami. NIVY Watch im navyše zabezpečili efektívnejšiu komunikáciu medzi manažérmi a zamestnancami bez toho, aby medzi nimi muselo prísť k fyzickej interakcii.

Nasadenie NIVY Watch prebehlo extrémne rýchlo a zvládli sme ho prakticky sami.

 

– Peter Lászlo Quality Manager, EF logistics

Vďaka obrovskému množstvu získaných údajov, dokázal manažment spoločnosti začať pracovať s personálom na ďalšom vylepšovaní interných pracovných postupov. Rovnako zaznamenali aj výrazne zodpovednejší výkon pracovných aktivít, ktoré zaisťovali hladkú a bezpečnú prevádzku skladu.

 

Zvýšený pohyb v zanedbaných zónach

Zlepšenie efektívnej komunikácie

Detekcia neefektívnych pracovných procesov

Zlepšený pracovný výkon

 

“Z nášho pohľadu sú interiérová lokalizácia, komunikácia, možnosť presne odmerať časovú náročnosť rôznych pracovných úkonov, a jednoduchosť a rýchlosť nasadenia najužitočnejšími vlastnosťami NIVY Watch. Odporučili by sme NIVY Watch aj iným spoločnostiam, pretože je to technológia, ktorú je možné prispôsobiť akýmkoľvek potrebám v rôznych oblastiach výroby, služieb alebo administratívy,“

zhrnul Peter Lászlo, Quality Manager pre EF Logistics.

Spoločnosť EF Logistics hodnotí NIVY Watch ako mimoriadne efektívne riešenie ich výziev a majú v úmysle rozšíriť používanie systému aj ďalej v rámci spoločnosti – do oblastí, kde je dôležitá neverbálna komunikácia, ktorá je zároveň efektívna, rýchla, adresná a bez nutnosti priameho fyzického kontaktu.

 

Zistite viac o Emil Frey  https://www.emilfrey.cz

Zistite viac o NIVY Watch https://nivy.watch